Verlengen spuitlicentie

Op zaterdag 10 november zal Wijnker Mechanisatie B.V. in samenwerking met Wout Hogervorst v.o.f. een bijeenkomst organiseren die de deelnemers in staat stelt zijn spuitlicentie “Uitvoeren Gewasbescherming” te verlengen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u duidelijk welke spuittechnieken vandaag de dag voor handen zijn, welke technieken u kunnen helpen om efficiënter en met meer gemak te spuiten en hoe dit op een veilige manier ten uitvoer te brengen.

Het aanbod bestaat uit een presentatie, een demonstratie en een mogelijkheid tot participatie. Tijdens de presentatie zal aandacht besteedt worden aan verschillende spuittechnieken, maatregelen om de emissie van middelen te beperken, hoe veilig te werken, ontwikkelingen in de sector, situatieanalyse en nieuwe toepassingen om veiliger, secuurder en met minder drift te spuiten. Aansluitend aan de presentatie volgt een demonstratie op een nabij gelegen stuk weiland waarin verschillende onderwerpen uit de presentatie in de praktijk ten uitvoer worden gebracht. Tevens worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om zelf achter de joystick plaats te nemen en verschillende handelingen te verrichten.

De bijeenkomst vindt plaats bij Wijnker Mechanisatie B.V.( J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand) en duurt 3 uur, van 14:00 tot 17:00.

Aanmelden kan via Bureau Erkenningen -> www.erkenningen.nl